Kongre Tarihi :14-15 Aralık 2018
Kongre Yeri :HAMPTON BY HILTON, Antalya YOL TARİFİ

Davet Metni

İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin organize edip düzenlediği kongremizin ilk buluşmasında yeni teknolojilerin kullanımı başta olmak üzere, ar-ge, turizm, patent, finans, hijyen, yeni nesil ürünler, kaynak yönetimi, insan kaynakları yönetimi, belge ve arşiv yönetimi, performans yönetimi, ürün geliştirme, tasarım, iş güvenliği ve çalışan sağlığı, risk yönetimi, yazılım programları, hasta ilişkileri, sağlık kurumları yönetimi, inovatif ürün yönetimi, uluslararası sağlık yönetimi ve uygulamaları başta olmak üzere hemşirelik ve sağlık alanından çalışmalara kongremizde yer verilecektir. Her geçen gün teknolojiye yönelik duyulan ihtiyaçlar gittikçe artan bir trend göstermektedir. Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve buna paralel gelişen bireysel talepler her geçen gün artmaktadır. Ulusal ve uluslararası çalışan başta kurumlar olmak üzere bireysel yaklaşımlar her geçen gün talep yönünden değişkenlik içermekte, duyulan ihtiyaçlara göre ortaya çıkan bu taleplere en hızlı ve güvenilir şeklide cevap verebilmek önem arz etmektedir. Bu ihtiyaçlar listesinde inovasyon ağırlıklı ürünlerin olduğu ağırlıklı olduğu açıkça görülmektedir. Sağlık kurumlarında ve sağlık alanında ortaya çıkan bu taleplerin başında ürün, hizmet, üretim yönetimi, teknolojik hız, laboratuvar hizmetleri, kayıt ve e sistem hizmetleri, internet ve teknoloji kullanımına ilişkin daha birçok farklı alandan ürün çeşidini saymak mümkündür. Son yıllarda ortaya çıkan sağlık turizmi ve buna yönelik olarak sunulan sağlık hizmetleri de sürekli kendini geliştirmek ve yenilemek zorundadır. Bu nedenle inovasyon odaklı çalışmalar, hizmetler, ürünler ve stratejiler üzerine yapılan başta bilimsel çalışmalar olmak üzere kurumsal ve bireysel alandaki çalışmalar önemli olmaktadır. Kongremizde hem ulusal hem de uluslararası inovasyon alanında özellikle hemşirelik ve sağlık alanına yönelik çalışmalara yer verilecektir. Başta hemşirelik alanı olmak üzere sağlık ve sağlık alanı ile ortak çalışan diğer bilim dallarının invosyon alanında günümüz ve gelecekte planlanan çalışmalarına ilişkin her türlü çalışmanın sunulmasına kongremizde olanak sağlanacaktır. Şimdiden tüm katılımcılarımıza, takipçi ve destekleyenlere teşekkür ediyor, kongremizin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya bilim insanları için faydalı ve verimli geçmesini temenni ediyoruz.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN - Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN
Kongre Eş Başkanları


Etkinlik Afişi

1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi afişi