Kongre Tarihi :2-4 Temmuz 2021
Kongre Yeri :İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul
Web Adresi :

Davet Metni

Konferansın ana teması ku¨reselleşme ve dijitalleşme döneminde işletmeler ve girişimcilerin geliştirilmesidir. Konferansta makale tebliğleri, poster sunumları, vaka çalışmaları, öğrenci sunumları ve genel oturumlar olacaktır. Bu¨tu¨n bildiriler çift kör-hakem su¨reciyle değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler, yazarlardan en az birinin kongreye katılması şartı ile hakemli Amerikan bildiri kitabında yayımlanacaktır. 
(Advances in Global Business Research, ISS# 1549-9332).