Kongre Tarihi :28-31 Ocak 2021
Kongre Yeri :, Kayseri
Web Adresi :

Davet Metni

USBIK 2021 ONLINE FENKONGRESİ 

Küresel tehdit haline gelen Covid-19 virüsüsebebiyle ülkelerarası ulaşım geçici süreyle durdurulmuştur. Bu sebeptenakademik çalışmaların aksamaması için online (çevrimiçi) bir kongredüzenliyoruz. 28-31 OCAK  2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan“Online Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi (USBIK ONLINE)”a katılmak üzere;sosyal bilimlerinin  farklı alanlarında çalışmalar yapan tümakademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları,Yüksek Lisans ve Doktoraöğrencileri online bir ortamda çalışmlarını sunmak üzere bekliyoruz. Kongreninamaçları:

1. Yerli ve yabancı akademisyenlerin,araştırmacıların, uzmanların ve uygulayıcıların yapmış olduklarıçalışmalarını  online ortamda buluşturarak  sosyal bilimler alanındameydana gelen gelişmeleri, yenilikleri ve sorunları ele almak;

2. Bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerinibirbirlerine aktarabilmelerine ve bilimsel olarak tartışmalarına ortamhazırlamak;

3. Disiplinler arası çalışmaları ele almak.

Kongre Alanları: Biyoloji , Fizik, Kimya,Matematik

Kongre dilleri: Türkçe ve İngilizce

Özetler ISBN’li kongre özete-kitabında  15 Şubat 2021 tarihinde yayımlanacaktır. Özet için sontarih 18.01.2021 olarak belirlenmiştir. Tam metin göndermek isteyenkatılımcılarımızın bildiri tam metinlerini  25  Şubat- 25 Nisan2020  tarihleri arasında web sitesi üzerinden sisteme yüklemelerigerekmektedir. Gönderilen tam metinler bilimsel kriterlere uygun şekildedeğerlendirilecek ve 1 Temmuz  Kasım  2021 tarihinde  ISBN’likongre e-kitabında yayımlanacaktır.  

Bilgi için usbikonline@gmail.com