Kongre Tarihi :25-27 Kasım 2018
Kongre Yeri :Sherwood Breezes Resort, Antalya

Davet Metni

Değerli meslektaşlarımız;

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ile Ebe ve Hemşireler Derneği işbirliğinde düzenlenecek olan 1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 25-27 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya Sherwood Breezes Resort, Lara, Antalya da düzenlenecektir.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi planladığımız kongremizin çıkış noktasını, iç hastalıkları hemşireliği alanında uluslararası kapsamlı bir kongrenin yapılması konusunda gelen talepler oluşturmuştur. Hedef kitlesinin yurt içinde ve dışında iç hastalıkları hemşireliği alanında klinik ve akademik çalışmalarda bulunan hemşire meslektaşlarımızın olduğu “Yeşil Bir Dünya, Yeşil Bir Gelecek” konseptli kongremizin ana teması “İç Hastalıkları Hemşireliğine Evrensel Bir Bakış” olarak belirlenmiştir. Ana konular başta kronik hastalıklarda acil-klinik-yoğun ve uzun dönem bakım, biyoterapi, kanıt temelli uygulamalar, mikrobiyata ve beslenme, hemovijilans hemşireliği, kronik hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar ve sağlık turizmi olup, tüm iç hastalıkları hemşireliğini ilgilendiren konularda da bildiri kabulü yapılacaktır.

Alanında uzman yabancı konuşmacıların katılımıyla da zengin bir içeriğe sahip olmasını planladığımız kongremizde klinisyen ve akademisyen meslektaşlarımızla buluşmak dileğiyle….

Organizasyon Komitesi