Kongre Tarihi :21-24 Şubat 2018
Kongre Yeri :, Afyon

Davet Metni

Ülkemizin değerli bilim insanlarını, araştırmacılarını, ilgili kurum ve kuruluşlarını, üniversitelerini, yerel yönetimlerini, meslek odalarını, özel sektör temsilcilerini, kısacası tüm sektör bileşenlerini bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyumda; 
• Jeotermal kaynağa ilişkin süreçler ve teknolojik gelişmeler
• Kaynak kullanımı ve yönetimi, teknik ve hukuki sorunlar 
• Enerji stratejisinde jeotermal kaynaklar
• Eğitim ve ar-ge çalışmaları
• Kurumsal, idari ve teknik yapılanma
• Jeotermal yatırımlarda tasarım, proje yönetimi ve finansmanı
• Jeotermal enerji ve çevre
• Yerel yönetimler ve jeotermal gibi konuların tartışılması, bilgilerin paylaşılması ve önerilerin sunulması etkinliğin temel amacıdır. 
Sempozyum sırasında, sektörde faaliyet gösteren makine ve malzeme üreticileri, enerji üreticileri, maden suyu üreticileri, termal tesis işletmecileri, sondaj firmaları, belediyeler ve kamu kurumlarını bir araya getirecek sergi de yer alacaktır. 
Gerek bildiri ve poster sunumlarınızla bilimsel ve teknik yönden, gerekse katılımla vereceğiniz destek ve katkılarınızla zenginleşecek sempozyumun, önemli çözümler üretecek bir amaca hizmet edeceğine inanmaktayız. Bu amacı hep birlikte gerçekleştirmek üzere sizleri "Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi"ne katılmaya, destek vermeye ve katkı koymaya davet ediyoruz. 

Saygılarımızla
Düzenleme Kurulu