Kongre Tarihi :25-29 Mart 2020
Kongre Yeri :Maritim Pine Beach Hotel, Antalya YOL TARİFİ

Davet Metni

Değerli Katılımcılar,
5.Uluslararası Biyosidal Kongresi, Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin iş birliği ile 25 - 29 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir.
 
25-29 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya' da düzenlenen 4.Uluslararası Biyosidal Kongresi başarı ile tamamlanmıştır. Kongremizde 16 oturum, 3 konferans, 1 çalıştay, 1 kurs gerçekleştirilmiş, 28 sözel bildiri sunulmuş, 62 poster sergilenmiştir. Kongremize 8’i yurt dışından, 53’ü yurt içinden olmak üzere toplam 61 akademisyen ve konuşmacı, 257 sağlık çalışanı, 73 belediye çalışanı, 28 öğrenci ve 277 özel sektör temsilcisi olmak üzer toplam 702 kişi katılmıştır.
 
Kongremizi Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Chemical Watch, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Zararlı Yönetimi Dernekler Konfederasyonu (CEPA) gibi uluslararası arenada büyük rol oynayan birçok kurum ve kuruluş desteklemektedir. Bu yıl uluslararası katılımın daha da artmasını planladığımız kongremizde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) rolü, Biyosidal Ürünlerin Global Kayıtlandırılmasında Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) rolü, Avrupa Birliği piyasasındaki mevcut biyosidal ürünler ve kullanımları: Fırsatlar ve zorluklar, biyosidal ürünlerde sürdürülebilirlik ve risk değerlendirmesi, biyosidal ürünlerde maksimum kalıntı limitleri, biyosidal endüstrisinin bugünü ve geleceği, biyosidal mevzuatının etkileri ve satıcılar için çözümler, biyosidal ürünlerin günlük hayatta kullanımı, biyosidal ürünlerin küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) etkisi, endokrin bozucular konusunda Avrupa Birliği’nde yaşanan gelişmeler ve BPR’da ara ürünler gibi başlıca konular tartışılacaktır.
 
Bu konulara ek olarak biyosidal ürünlerin kullanımında başlıca paydaşlardan biri olan yerel yönetimlerin haşere kontrolünde biyosidal ürün yönetmeliği, satın alma süreçleri, haşere kontrolü uygulamalarında yaşanan sorun ve çözüm önerileri ve benzeri birçok konu, hastanelerin biyosidal ürün alım süreçleri, sağlık personeli ve hastane çalışanlarının hastane enfeksiyonları ve mesleki risklere karşı korunması konusunda gerekli önlemlerin alınması ve çalışan personelin yeterince bilinçlendirilmesi önem arz etmekte olup; bu konuda Üretici Firmalar, Kullanıcılar Akademisyenler ve Çevre Sağlığı Dairesi çalışanları ile birlikte Biyosidal ürünlerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
 
Kongremizi ECHA, Chemical Watch, OECD ve CEPA gibi uluslararası arenada büyük rol oynayan birçok kurum ve kuruluş desteklemektedir. Bu yıl geçen yıla nazaran daha uluslararası olmasını planladığımız kongremizi destekleyen kuruluşlar arasında kurumunuzun da yer almanızı temenni ederiz.
 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili otoriteleri, üniversiteler, hastaneler, belediyeler, yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcilerinin katılımı ile 25-29 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 5.Uluslararası Biyosidal Kongresi'nde sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.
 
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Muhsin AKBABA
Kongre Başkanı
 


Etkinlik Afişi

5. Uluslararası Biyosidal Kongresi afişi