Kongre Tarihi :03 Kasım 2020 - 04 Kasım 2020
Kongre Yeri :Aksaray Üniversitesi(Çevrimiçi), Online/Çevrimiçi

Davet Metni

Değerli Bilim İnsanları,

İçinde yaşadığımız çağ, sınırların fayda sağlamadığı, olumlu ya da olumsuz bütün gelişmelerin tüm insanlığı etkilediği bir dönemi ifade etmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle ekonomik ve kültürel faaliyetlerin uluslararası hal alması, mal ve hizmetlerin dolaşımının serbestleşmesi sosyal yaşamımızı derinden etkilemektedir. Nitekim Çin’de ortaya çıkan ve yayılan koronavirüs salgını tüm insanlığı olumsuz etkilemiş, yaşamın büyük bölüme ket vurmuştur. Ancak teknolojik imkânlar sayesinde bu sorunun bir nebze de olsa üstesinden gelmeye çalışılmaktadır. Özellikle eğitimin dijital imkânlarla sürdürülmesi öğrenciler ve eğitim camiası adına büyük kolaylık sağlamıştır. Bu kapsamda bilimsel toplantılar, sempozyumlar da yüz yüze yapılamadığı için dijital olanaklarla yapılmaya başlanmıştır.

Aksaray Sempozyumu da bu vesileyle 2020 yılında çevrimiçi (online) sunum yoluyla sadece Aksaray Temalı konularla gerçekleştirilecektir. Bu yıl özellikle Aksaray’ın spor, sağlık bilimleri, fen bilimleri, eğitim bilimleri, mühendislik, sosyal, beşeri ve idari bilimler, filoloji, güzel sanatlar, ilahiyat, hukuk, planlama ve tasarım, ziraat, orman ve su ürünleri temel alanlarının da dahil edilmesiyle Aksaray’ı tüm yönleri ile ele alacak bu sempozyum, V. Uluslararası Aksaray Sempozyumu adı altında 3-4 Kasım 2020’de gerçekleştirilecektir. Sizlerin de bu alanlardaki değerli katkılarını beklemekteyiz.

Düzenleme KuruluEtkinlik Afişi

V. Uluslararası Aksaray Sempozyumu afişi