Kongre Tarihi :17 Ekim 2019 - 18 Ekim 2019
Kongre Yeri :Siyasal, Ankara YOL TARİFİ

Davet Metni

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen “Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongreleri”nin üçüncüsü 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu yılki kongremizin başlığı  “Birinci Dünya Savaşı ve Yirminci Yüzyıla Etkileri” olarak belirlenmiştir.
 
Aydınlanma düşüncesinin egemen olduğu On dokuzuncu Yüzyıl Avrupa merkezli dünyanın “doğru, iyi ve güzel” kavramlarının anlamını altüst ederek yeni bir dünyanın başlangıcına işaret eden Birinci Dünya Savaşı sadece bir savaş olarak değil, kurduğu yeni dünyanın anlaşılması açısından da önem taşımaktadır. Bu nedenle Üçüncü Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nde siyasetten ekonomiye, hukuktan sanata Yirminci Yüzyılda yaşanan dönüşümleri tartışmayı amaçlamaktayız.
 
Kongreye katılmak isteyenlerin sunuş ve panel önerilerini 7 Ocak-28 Nisan 2019 tarihleri arasında info@mulkiyeircongress.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Kongreyle ilgili her türlü bilgiye http://mulkiyeircongress.org adresinden ulaşılabilir.

Kongre Temaları
 
. Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri
. Birinci Dünya Savaşı’nda Cepheler
. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
. Bolşevik Devrimi
. Birinci Dünya Savaşı’nı Sona Erdiren Antlaşmalar
. Türkiye’de Bağımsızlık Savaşı
. Sevr ve Lozan Barış Antlaşmaları
. Birinci Dünya Savaşı ve Toplumsal Hareketler
. Birinci Dünya Savaşı ve Demografik Hareketler
. Milletler Cemiyeti Sistemi
. Birinci Dünya Savaşı’nın Sömürgelere Etkisi
. Birinci Dünya Savaşı’nın Kültür ve Sanata Etkisi
. Birinci Dünya Savaşı’nın Teknolojik Dönüşüme Etkisi
. Birinci Dünya Savaşı’nın Uluslararası İlişkiler Çalışmalarına Etkisi
. Birinci Dünya Savaşı ve Diplomasi
. Birinci Dünya Savaşı ve Hukuk
. Birinci Dünya Savaşı ve Bilim
. Birinci Dünya Savaşı ve Tıp
. Birinci Dünya Savaşı ve İdeolojiler
. Birinci Dünya Savaşı ve Ekonomi
. Savaş ve Azınlıklar


Etkinlik Afişi

3.Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi afişi