Kongre Tarihi :11-12 Nisan 2019
Kongre Yeri :Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Edirne YOL TARİFİ

Davet Metni

Mimarlık ve Ekonomi
Ekonomi; üretim ilişkilerinin incelenmesi, insan ihtiyaçlarının var olan kıt kaynaklarla karşılanması, birey ve topluma en az uğraşla en çok doyumun sağlanması ve insanların işbölümü içinde üretimde bulunması çerçevesinde açıklanabilir. Dönemin sosyal, kültürel, politik öğeleriyle güçlü bir etkileşim içinde olan mimarlık da özellikle ekonomi / ekonomik sistemlerle örtüşen her türlü maddi ilişkilerin odağındadır.
Vitruvius da mimarlık mesleğinin bir parçası olan ekonomiyi malzemelerin ve arazinin doğru kullanımının yanında, yapım işlerinde maliyetin ölçülü ve akılcı olmasını içeren bir disiplin olarak tanımlar. Günümüzde de ekonomik sistemlerin mimarlığı yeniden tanımlaması dikkat çekmektedir.
Bu bağlamda, bir üretim ve bölüşüm biçimi olarak tasarım günümüz ekonomik koşullarından ne kadar etkilenmektedir? İnsan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanmasında mimarlığın rolü nedir? Ekonomik koşullar mimari ve kentsel korumaya nasıl yansıyor?
XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu’nda disiplinlerarası bir bakış açısıyla “mimarlık ve ekonomi” çerçevesinde buluşuyoruz. Ekonomi girdisinin tasarımda, yapı üretimi alanında, korumada, kent ölçeğinde, rekreatif alanlarda etkilerini tartışmak üzere araştırmacılara bildiri çağrısında bulunuyoruz. 
Bu kapsamda başlıklar şunlardır:
1. Tasarım ve Ekonomi: Tasarım Girdisi  / Tasarımda Ekonomik Yaklaşımlar / İşlevsellik / Yaratıcılık
2. Yapı ve Ekonomi: Yapı Üretimi / Yapı ve Yapım Sistemleri / Enerji Politikaları / Yapı Teknolojileri ve Malzeme
3. Koruma ve Ekonomi: Mimari Koruma / Kentsel Koruma /  Tarih İçinde Mülkiyet ve Koruma / Tarihte Vakıf Sistemi
4. Kent ve Ekonomi: Mevzuat / Kentsel Mülkiyet/Arazi Yönetimi / Rant / Ekonomik Sistemler
5. Çevre, Enerji ve Ekonomi: Sürdürülebilirlik / Çevre Koruma / Ekolojik Sistemler / Rekreasyon


Etkinlik Afişi

11. Uluslararası Sinan Sempozyumu-Mimarlık ve Ekonomi 2019 afişi