Kongre Tarihi :19-21 Aralık 2018
Kongre Yeri :Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Ankara YOL TARİFİ

Davet Metni

21. Yüzyıl bilgiyi yöntemle birleştiren ve yorumlama yeteneğini ürüne dönüştüren çağdaş sanat ve tasarım eğitiminin en üst noktaya geldiği bir dönemdir. Temel ve uygulamalı bilimlerin veri üretiminde teknoloji, toplumsal etkilerin çözümlenmesinde bir araç olarak değerlendirilmektedir. Böylelikle yaratıcı süreçlerin temelini oluşturan sanat ve tasarım, teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenen, üretim süreçlerini bu teknolojik kazanımları kullanarak yenileyen ve ürünlerini toplumsal yaşama doğrudan aktaran alanlardır. Sanat ve tasarım alanları teknolojik süreçler içerisinde kullanıcı, yaratıcı, üretici ve eğitici başlıkları altında etkin biçimde var olmaktadır. 

Sempozyum, teknoloji çağında ve teknolojik süreçlerle birlikte; Sanat ve Tasarım alanlarındaki disiplinlerin üretim biçimlerindeki farklılıkları, değişimleri, yeni üretim biçimlerini ve ürünlerini, sosyal ve toplumsal süreçleri ile birlikte irdelemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda çağdaş sanat ve tasarım eğitiminin içeriğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu farklı disiplinleri bir araya getirerek, teknoloji çağında sanat ve tasarım alanlarında önemli bir tartışma ortamı yaratacak; ortak-ayrışan sorunları ve çözümleri belirleyecek; eğitmenler, sanatçılar ve tasarımcılar için önemli bir kaynak oluşturacaktır.


Etkinlik Afişi

3. SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ  SEMPOZYUMU afişi