Kongre Tarihi :22-25 Şubat 2021
Kongre Yeri :, Online/Çevrimiçi
Web Adresi :
Bildiri Gönderim Son Tarih : 31 Ocak 2021
Katılımcı Kaydı Son Tarih : 19 Şubat 2021

Davet Metni

22-25 Şubat 2021 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (ISSRIS'21) online katılımlı olarak düzenlenecektir.
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, bilim adamlarını, eğitmenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek teorik ve pratik bilgileri bilimsel bir çerçevede paylaşmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. ISSRIS'21, katılımcılara Mühendislik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Ziraat, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimleri alanlarında yapılan çalışmaların yenilikçi yönlerini ve güncel konuları tartışmak için multidisipliner bir buluşma imkanı sağlayacaktır.
 
Sempozyumda Türkçe ve İngilizce dillerinde sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında, tam ve özet metin olarak yayınlanacaktır. Sunumu yapılan bildiriler arasından bilim kurulu tarafından seçilen bildiriler, doçentlik başvurusunda ve akademik teşvikte de kullanılabilecek anlaşmalı uluslararası dergilerde (dergilerin şartlarını sağlayarak) makale olarak yayınlanabilecektir. Anlaşmalı olduğumuz dergilerin listesi ayrıntılı bir şekilde yayın kılavuzunda verilmektedir.