Kongre Tarihi :25-27 Ekim 2018
Kongre Yeri :Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Davet Metni

Değerli Genç Bilim İnsanları,

Sizleri 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde, Sosyal Bilimler kapsamında düzenlenecek olan Ulusal Antalya Öğrenci Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Şehirler yalnızca fiziki bir mekânı ve nüfus yoğunluğunu ifade etmekten öte; orada yaşayan, farklı coğrafyalar ve kültürlerden gelmiş bireylerin ortak bir paydada oluşturdukları maddi ve manevi değerler bütününü de ihtiva etmektedir. Bu yönüyle “şehir”, sosyal bilimler alanında pek çok disiplinin çalışma kapsamına girmektedir.

Uygarlıklar kentlerde doğmuş, gelişmiş ve geniş coğrafyalara da buralardan yayılmıştır. Toplumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesinde; yerele ait ortak paydaların tanınması, değerlendirilmesi, değişen ve dönüşen çağın gereksinimlerine uygun biçimleriyle sonraki nesillere aktarılması önemli bir etkendir. Buradan hareketle bireyin yerelden genele uzanan süreçte içinde yaşadığı ve sahibi olduğu çevreye; bütünsel bir farkındalık ile bakması, maziyi içselleştirip atiyi şekillendirmeye yönelik projeler hazırlaması büyük önem taşımaktadır.

“Ulusal Antalya Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu”nda (SOBOS), geçmişten günümüze bir kültür şehri olma niteliği taşıyan Antalya’nın Sosyal Bilimler alanındaki görünümleri değerlendirilecektir. Sempozyumla Ortaöğretim, Lisans ve Yüksek Lisans alanındaki eğitim paydaşlarını aynı çalışma ortamında buluşturmak hedeflenmektedir.

Bu çerçevede belirlenen konu başlıkları şöyle sıralanabilir:

Antalya ve Beşeri Bilimler

Arkeoloji
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Coğrafya
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
Felsefe
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gerontoloji
Hukuk
İktisat
İlahiyat ve Din Bilimleri
İletişim
İşletme
Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet
Kütüphanecilik
Maliye
Müzecilik
Sanat Tarihi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Spor
Tarih
Turizm
Türk Dili ve Edebiyatı
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Antalya ve Değerler
Şehir ve Çocuk
Demokrasi
Eğitim
Hoşgörü
Su
Şehir ve Âlimleri
15 Temmuz Sonrası Değerler

Geçmişten bugüne milli romantik bir duyuşla gelen “Işığın Şehri” Antalya; eşsiz doğal güzelliklerine, tarihsel zenginliğini ve tüm Türkiye’yi harmanlayan kültürel çeşitliliğini ekleyen bir değerler bütünüdür. Bu duyarlılıkla Antalya’yı konuşacağımız “Ulusal Antalya Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu”na katılımınız bizim için önemlidir.

Münir KARALOĞLU
Antalya Valisi

Menderes Mehmet Tevfik TÜREL
Antalya Büyükşehir BelediyesiBaşkanı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Akdeniz Üniversitesi Rektörü

Yüksel ARSLAN
İl Milli Eğitim Müdürü