Kongre Tarihi :19-22 Aralık 2018
Kongre Yeri :SPICE Hotels & SPA, Antalya YOL TARİFİ

Davet Metni

Değerli Meslektaşlarım,
Sizleri Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD) ve Integrated Solution for Healthcare Quality LLC (ISHQ) işbirliği ile düzenlenen 9. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız. Bu yılın kongre Ana teması ‘Sağlık Finansmanında Çağdaş Yaklaşımlar ve Yenilikler’ olacaktır. Kongremiz 19-22 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecektir. Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı beklediğimiz bu yılki kongremizin, birçok sunum, tartışma ve yeni bilgilerle diğer kongrelerimizden daha yoğun ve verimli geçeceğini düşünmekteyiz.
Bugün ABD başta olmak üzere dünya genelinde sağlık harcamalarında ciddi artışlar söz konusudur ve bu artışların en önemli nedeninin israftan kaynaklandığı açıktır. Donald Berwick' in de dediği gibi harcamaların % 20 ila % 30'unun israf olduğu ve israfın en önemli nedeninin de hastaların gereksiz yere tedavi edilmesi, hizmet sunumunda koordinasyonun yeterli olmayışı, idari sistemin pahalı ve karmaşık bir yapıya sahip olması, hizmet sunumunda yer alan kuralların karmaşıklığı ve sahtekârlık olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de de küresel eğilimlere paralel olarak karar verme düzeyindeki aktörlerin son dönemlerde sıklıkla sağlık hizmetlerinde kalite ve israfı önlemeye odaklı değer bazlı ödeme yöntemlerini vurgulaması hatta diğer ödeme yöntemlerine göre üstünlüklerini öne sürmesi, önümüzdeki günlerde ülkemizde de değer bazlı ödeme örneklerini görmemizin olası olduğunu ortaya koyuyor. Ancak acaba bu ödeme yöntemine sağlık sistemi, sağlık hizmeti sunucuları, sağlık hizmetini finanse edenler olarak ne kadar hazırız? Hangi sağlık durumları için hangi sağlık sonuçlarını nasıl ölçeceğimizi biliyor muyuz? Değer bazlı ödeme sistemlerinin kalbini oluşturan hali hazırda var olan kalite ve akreditasyon sistemlerinden nasıl yararlanacağız? Buna ne kadar hazırız? Sağlık sistemimiz hastaların hizmeti aldıktan sonra da takip edilmesini gerektiren bu sisteme ne kadar uygun? Yeni geliştirilmesi gereken sistemlerin ne olduğunu, bunlar için ne tür insan kaynağına ihtiyacımız olduğunu ve bu insan kaynağına sahip olup olmadığımızı biliyor muyuz? Elektronik sağlık kayıt sistemlerimiz bu ödeme yönteminin gereklerini yerine getirmeye uygun mu, bu kayıtları toplumla olmasa bile en azından hekimlerle, kurumlarla paylaşmaya ne kadar hazırız?
Aslında gelecek ile ilgili değerlendirme yapanlar (fütüristler) sağlık alanında bu gelişmelerin etkisini değerlendirecek birçok çalışma yapıyorlar ve gelişmiş sağlık sistemlerinde bu gelişmelerin sistemi ne yönde etkileyeceği konusunda çok kapsamlı tartışmalar yapılmaktadır. Ancak acaba geçmişteki tarihi ve kültürel süreçlerin bir sonucu olarak gelişen sağlık sistemleri bu yeni gelişmelere ayak uydurmak için ne kadar çabuk davranacak? Bu gelişen yeni sistemler bizi yeni örgütlenme ve finansman modellerine zorlarken sağlık politikaları ile ilgilenen akademisyenlerimiz ve politika belirleyenlerimiz bu konuda ne kadar hazır? Buna benzer sorulara cevap verebilmemiz için yukarıda kısaca özetlediğimiz basit, uygulanabilir ve maliyet etkin çabaların yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Bu nedenle Dokuzuncu Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresinin ana teması “Sağlık Finansmanında Çağdaş Yaklaşımlar ve Yenilikler” olacaktır.
Ülkemizde son yıllarda Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirilen mevzuat ve gerek merkezi gerekse bölgesel ve kurumsal düzeyde gerçekleştirilen teşkilat yapısındaki değişimler ve bakanlığımızın yeniden örgütlenme faaliyetleri de konunun tartışılması gerekliliğini doğurmuştur. Dolayısıyla üç gün süresince değişik sağlık sistemlerinde uygulamada olan müdahaleler ve bu müdahalelerin sağlık kuruluşları finansmanı üzerine etkileri karşılaştırmalı olarak gündeme getirilecek, Sağlık Finansmanında Çağdaş Yaklaşımlar ve Yenilikler irdelenecektir.
Bu kongrenin eş başkanları olarak, büyük bir heyecan ve ilgiyle her birinizle bu etkinlik esnasında beraber çalışmaktan duyacağımız memnuniyeti ifade etmek isteriz. Üç kıtanın birleştiği noktada, Türkiye’nin incisi Antalya’da icra edilecek olan bu kongrede sizleri aramızda görmeyi umuyoruz.
 
 Aralık ayında Antalya’ da buluşmak dileğiyle,
 
Prof. Dr. Seval AKGÜN                                                                                                             Prof Dr. Emre BURÇKİN
 
Kongre Başkanı                                                                                                                        Kongre Eş-Başkanı