Kongre Tarihi :20-21 Mayıs 2021
Kongre Yeri :Maltepe Üniversitesi, İstanbul

Davet Metni

 

 

Çağrı Metni

MUISC’21

ARTCONS

ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR ve KONSERVATUAR ÖĞRENCİ KONGRESİ 2021

20-21 Mayıs 2021

 

"BAŞKA BİR DÜNYA"

Uzak Ufuklar, Yakın Hayaller…

 

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar, yurtiçi ve yurtdışından bütün lisans ve yüksek lisans öğrencileri için Uluslararası Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar Öğrenci Kongresi ARTCONS’u düzenliyor. Lisansüstü öğrencileri, eğitimlerinin son yılı içerisinde olmak şartıyla katılım gösterebilirler (BA eğitimi 3 yıl süren ülkeler için geçerlidir). Kongre, 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde ÇEVRİMİÇİ olarak gerçekleştirilecektir. Kongremiz önceki yıllarda Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’dan birçok katılımcıyı misafir etmiştir.

 

İnsanlar, bulundukları toplumlarda var olan sorunlar üzerine, farklı olana duydukları merak ve özlemler ile ütopya veya distopyalar geliştirirler.

Bu distopyalar ve ütopyalar ile hayat bulan “Başka Bir Dünya” idealleri, içselleştirdiğimiz sorunlardan ve somut olandan uzaklaşmak adına kendimizi daha güvende hissettiğimiz yerlere dönüşürler.

"Başka Bir Dünya" düşüncesi, çoğu zaman bizi rahatsız eden pek çok farklı sorunla karşı karşıya kaldığımızda, o sorunları tek bir çatı altında toplayıp çözümleyebildiğimiz yere götürecek bir araç haline gelir.

Ayrıca "Başka Bir Dünya", gerçekliğe çok da uzak olmayan, belki tam içinde yer alan ama görmek için irdelenmesi gereken de bir konudur.

Bu arayışta yol göstericimiz olan sanat ise, "Başka Bir Dünya"nın temelinde yatan, kendimizden, toplumumuzdan uzaklaşmak için farklılıklar yaratabileceğimiz bir gerçekliğe dönüşür.

Belki de sanatın içinde bir farklılık yaratmak adına bilinçaltımızın derinliklerine inmek ya da bu şekilde farklı fenomenler ortaya çıkarabilmek mümkün olabilir...

 

BU BAĞLAMDA SUNULAN ANAHTAR KONSEPTLER:

Güzel Sanatlar:

• Sanat ve Tasarımda Bellek / Kurgu / İfade

• Sanat ve Tasarım Nesnesi Olarak “İnsan”

• Doğal Etkenler ve “İnsan”

• Sanat ve Tasarım Üretiminde Kültürel Farklılıklar ve Coğrafya

• Zihin ve Metaforlar

• Biçimsellik Bağlamında Sanat-Tasarım ve Nesnellik

• Bilinçaltı ve Üretim

• Mitoloji ve Yapıt

• Sanat-Tasarımda Ütopik ve Distopik Yaklaşımlar

• Farklılıklar ve Farklılaşma

• Savaş ve Sanat

• Toplum İçinde Sanat Arayışı

• Tasarımın Toplum İçindeki Yeri

• Sanat ve Tasarımın Şekillendirdiği Gerçeklik

• Bilinçaltı ve Rüyalar

• Bilinçaltında Şekillenen Yaratım Süreci

• İçgüdüler ve Deneyimler

• Sanat/ Tasarım ve Tüketim

• Ütopya ve Distopyalarda Cinsiyet Rolleri

• Sosyal Yapının Sanat Algısı Üzerindeki Etkisi

• Dil ve Sanat

• Günümüz Dünyasında Sanatın Yeri

 

Konservatuvar:

• Müzikte Dijital İletişim

• Performans Yayımlama

• Bestecilik ve Yenilikçi Yaklaşımlar

• Pop ve Caz

• Sanat Akımlarının Müzikteki Yansımaları

• Kültürel ve Coğrafik Etmenlerin Müzik Sanatına Etkileri

• Müzik Eğitiminin Bireysel ve Toplumsal Gelişime Katkıları

• Müzik Sanatı Perspektifinden Sanatçı Kimdir?

• Müziğin Canlılar Üzerindeki Olumlu Etkileri

• Zihinsel Gelişim Açısından Çalgı Çalmanın Faydaları

• Müzikte Yenilikçilik ve Toplumsal Tepki

• Müzik Endüstrisi, Kayıt Teknolojileri ve Müziğin Ulaşılabilirliği

• Müzik Eserinin Yaratılma Süreci

• Müziğin Hayat Bulması: Konser

• Müzikle Tedavi Yöntemleri ve Müziğin Sağlık Üzerine Etkileri

• Resim, Edebiyat ve Müzik

• Ses, Sessizlik ve Müzik - Sound

• Birlikte Müzik Yapmanın Katkıları

• Teori, Pratik ve Sunum Ekseninde Müzikçinin Yaşamı

• Müziksel Beğeni Çeşitliliğinin Nedenleri

• Müzik Alanındaki İcatların (Buluşların) Müziğe Yansımaları

• Müzikte Başarmak! Yetenek mi, Özveri mi?

 

 

 

KATILIM KATEGORİLERİ:

• BİLDİRİ (Sözlü)

• SERGİ (Sanal)

• FİLM GÖSTERİMİ (Video Kayıt, Youtube ya da Vimeo Linki)

• PERFORMANS (Video Kayıt)

 

Bildiri özetlerinin, performans önerilerinin, film sinopsislerinin ve sergi için sunulan eserlerin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi için artcons@maltepe.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

YAZIM KURALLARI:

BİLDİRİ ÖZETİ:

·      Bildiri özetleri TÜRKÇE ya da İNGİLİZCE olmalıdır.

·      A4 boyutunda kâğıt kullanılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

·      WORD belgesi olarak minimum 300 maksimum 500 kelime, 1,5 satır aralığında, TIMES NEW ROMAN yazı tipinde ve 11 punto olarak hazırlanmalıdır.

·      En fazla 5 anahtar sözcük kullanılmalıdır.

·      BİLDİRİ BAŞLIĞI 14 punto ve tamamı büyük harfle yazılmalıdır.

·      Yazar Adı SOYADI Bold İtalik karakterle yazılmalı, Okulu, bölümü ve Ülkesi 9 punto olarak dipnot şeklinde belirtilmelidir.

 

 

BİLDİRİ TAM METİN:

·      Tam metin bildiriler TÜRKÇE ya da İNGİLİZCE olmalıdır.

·      A4 boyutunda kâğıt kullanılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

·      WORD belgesi olarak, 1,5 satır aralığında, TIMES NEW ROMAN yazı tipinde ve 11 punto olarak hazırlanmalıdır.

·      BİLDİRİ BAŞLIĞI 14 punto ve tamamı büyük harfle yazılmalıdır.

·      Yazar Adı SOYADI Bold İtalik karakterle yazılmalı, Okulu, bölümü ve Ülkesi 9 punto olarak dipnot şeklinde belirtilmelidir.

·      Tam metinler 10 sayfayı geçmemelidir.

·      Kaynakça APA sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır.

·      Sunumlar 15 dakikayı geçmemelidir.

 

 

ESER GÖNDERİM KURALLARI:

SERGİ:

Sergi katılımcıları eser künyeleriyle beraber eser açıklamalarını, film gösterimi ile katılacaklar ise film sinopsislerini göndermelidir.

Sergi için sunulan fotoğraf ve resimlerin maksimum A3 (3508 x 4961 Piksel) boyutunda, 300 DPI çözünürlükte ve .jpeg formatında olması zorunludur.

FİLM GÖSTERİMİ:

Film gösterimi için başvurular HD Kalite ve DVD formatında olmalıdır. Filmler, Video Kayıt, Youtube ya da Vimeo Linki olarak da gönderilebilir. Aynı zamanda Film Gösterimi ile başvuru yapan katılımcılar, filmlerinden 3 farklı görseli katalogta kullanılmak üzere maksimum A3 (3508 x 4961 Piksel)  boyutunda, 300 DPI çözünürlükte ve .jpeg formatında da göndermelidirler.

PERFORMANS:

Performans için kayıtlar Video Kayıt, Youtube ya da Vimeo Linki olarak da gönderilebilir. Aynı zamanda Performans ile başvuru yapan katılımcılar, performans gösterimlerinden 3 farklı görseli katalogta kullanılmak üzere maksimum A3 (3508 x 4961 Piksel) boyutunda, 300 DPI çözünürlükte ve .jpeg formatında da göndermelidirler.

 

*Başvurusu kabul edilen tüm çalışmalara kongremizin kitapçığında yer verilecektir.

*Bildiri ve eserleri kabul edilen tüm katılımcılara KATILIM BELGESİ mail olarak gönderilecektir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

ÖZET ve ESER GÖNDERİMİ SON TARİH

20 MART 2021

KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN VE ESERLERİN DUYURULMASI

25 MART 2021

TAM METİN, ESER TESLİMİ VE KAYITLAR İÇİN SON TARİH

30 NİSAN 2021

KONGRE TARİHLERİ

20-21 MAYIS 2021

 

Tüm akademisyenleri bu çağrıyı lisans ve lisansüstü öğrencileriyle paylaşmaya davet ediyoruz. Katılımcılar, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar’ın birlikte düzenledikleri bu kongrede Türkiye’den ve yurt dışından birçok öğrenciyle bir araya gelmek için eşsiz bir fırsat yakalayacaklardır.

 

KAYIT ÜCRETSİZDİR.

Gelişmelerden haberdar olmak için internet sitemizi ve Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. (https://maltepe.edu.tr/muisc2021/en/artcons)  (https://www.instagram.com/artcons2021/)

Sorularınız için artcons@maltepe.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.