Kongre Tarihi :3-5 Ekim 2019
Kongre Yeri :Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Yerleşkesi, Ankara

Davet Metni

Değerli meslektaşlarımız,
16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Yerleşkesi’nde yapılacaktır. İlki Ekim 1959’da Ankara’da merhum Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin’in önderliğinde düzenlenen Kongrenin 60 yıl sonra yeniden Ankara’da ve Yetkin’in Sanat Tarihi Bölümünü kurduğu Hacettepe Üniversitesi’nde toplanacak olması bizlere onur veriyor. Aşağıda, Kongrenin Uluslararası ve Ulusal komite üyelerinin belirlediği, kongrede tartışılacak başlıca araştırma konu ve alanlarını bulacaksınız.
4 ana gruba ayrılarak sunulmuş olan tematik önerilere genel Türk Sanatı alanlarıyla birlikte, kongrenin yapılacağı Ankara ile bağlantılı yeni bir başlık eklenmiştir.
I. TÜRK SANATLARI
a. Mimari
b. Resim ve Heykel Sanatları
c. Süsleme Sanatları
d. Kitap Sanatları
e. Çini, Seramik ve Cam
f. Ahşap ve Maden İşleri
g. Halı ve Kumaş
h. Nümizmatik ve Epigrafi
i. Koleksiyoncular ve Koleksiyonlar
j. Türk Sanatı Tarihi Yazımı
k. Müzecilik ve Türk Sanatları
II. TÜRK SANATI VE ETKİLEŞİMLER
III. ARKEOLOJİ/KAZILAR
IV. TÜRK SANATI VE ANKARA
a. Cumhuriyet Öncesi
b. Cumhuriyetin başkenti
16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yapılacaktır. Tebliğlerin sunum süresi 20 dakika olarak sınırlanmıştır. Simultane çeviri tercih edilmektedir, bu seçenek gerçekleşmediği takdirde tebliğini Türkçe olarak sunanların metninin İngilizcesi, İngilizce olarak sunanların ise Türkçesi ikinci bir projeksiyondan konuşmayla eşzamanlı olarak yansıtılacaktır.
Kongreye bildiriyle katkıda bulunmak isteyen meslektaşlarımızdan ricamız, yukarıdaki temalar çerçevesinde 600-800 kelimelik Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış özetlerini 3 Eylül 2018 tarihine dek, biri başvuranın ismiyle, diğeri isimsiz olmak üzere 2 nüsha halinde ve PDF formatında icta16@hacettepe.edu.tr e-posta adresine göndermeleridir. Daha önceki kongrelerde olduğu gibi bu özetler Uluslararası ve Ulusal Komite üyelerince başvuranın adı bilinmeden okunup değerlendirilecektir. Özetlerin değerlendirme sonucu (kabul veya ret), başvuranlara 2018 Kasım’ı sonunda bildirilecektir. Başvurularda özetlerin sağlıklı ve hakkıyla değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki soruları kapsayacak şekilde yazılmasını rica ve tavsiye ediyoruz:
a. Başlık
b. Kapsam ve amacı
c. Kısaca literatür içindeki yeri
d. Bildirinin ana tartışması-sorunsalı
e. Yukarıda verilen alan-tema gruplarından hangisine başvurulduğu
f. 4 anahtar sözcük
Kongre katılım ücreti 500.00 TL (öğrencilere ücretsiz) olarak belirlenmiştir. Ödeme yöntemleri hakkındaki detaylar 2. duyuruda verilecektir.
Seyahat ve konaklama ücretleri katılımcılar tarafından ödenecektir. Katılımcıların temasa geçmeleri için önerilen otel ve misafirhane listeleri ikinci duyurunun ekinde sunulacaktır. Uluslararası Komite üyeleri tarafından değerlendirilecek olan bu başvurular, üyelere aktarılmak üzere icta16@hacettepe.edu.tr adresine gönderilebilecektir.
Sizleri Ekim 2019’da Ankara’da 16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi’nde aramızda görmek umuduyla, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz.