Kongre Tarihi :2-3 Nisan 2020
Kongre Yeri :TMMOB Maden Mühendisleri Odası , Zonguldak

Davet Metni

Saygıdeğer meslektaşlarımız, bilim insanları, değerli sektör temsilcileri ve sanayiciler, sizleri 2-3 Nisan 2020 tarihlerinde Zonguldak'ta düzenlenecek olan Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi’ne (ICCET 2020) davet etmekten kıvanç duyuyoruz. 
Türkiye Uluslararası Kömür Kongresi 1978 yılından bu yana iki yılda bir yapılmaktadır. Ulusal ölçekte başlayan bu kongre, kömür madenciliğinin hemen hemen her yönü ile ilgilenen ve dünyanın her yerinden madencilerin katıldığı uluslararası bir organizasyona dönüşmüş bulunmaktadır. Başlangıcından bu güne kadar kömür kongrelerinde 802 adet yerli, 103 adet yabancı bildiri sunulmuştur.
Kömür kongresi, geleneksel olarak, Türkiye’nin tek taşkömürü rezervlerinin yer aldığı Zonguldak’ta yapılmaktadır. Bu bölgedeki kömür madenciliğinin geçmişi yaklaşık 170 yıl öncesine dayanmaktadır.
2-3 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi’nin hazırlık çalışmalarına başlanmış bulunulmaktadır. Bu kongrede de, öncekilerde olduğu gibi, kömürün aranmasından tüketimine kadar geçen süreçte kömür madenciliğinde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar bilimsel verilerle tartışılacaktır. Ayrıca; sektördeki teknolojik gelişmelerin sergileneceği  “Maden Makinaları ve Donanımı Sergisi” de kongre süresince ziyaret edilebilecektir.
Bu önemli organizasyona katılmanızı ümit eder, kongreye bilimsel katkılarınızı bekleriz.
 
Hüsnü MEYDAN
Kongre Başkanı 
Dr. Erdoğan KAYMAKÇI
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi Başkanı


Etkinlik Afişi

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi - ICCET 2020 afişi