Kongre Tarihi :30 Ocak - 2 Şubat 2019
Kongre Yeri :Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir YOL TARİFİ
Web Adresi :

Davet Metni

30 Ocak - 02 Şubat 2019 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniveristesi ev sahipliğinde   düzenlenecek olan “ 2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019)”a katılmak üzere; sosyal bilimlerinin  farklı alanlarında çalışmalar yapan tüm akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini  Nevşehir’e davet etmek istiyoruz.

Kongrenin amaçları:
1. Yerli ve yabancı akademisyenlerin, araştırmacıların, uzmanların ve uygulayıcıların yapmış oldukları çalışmaları bir araya getirerek sosyal bilimler alanında meydana gelen gelişmeleri, yenilikleri ve sorunları ele almak,
2. Bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarabilmelerine ve bilimsel olarak tartışmalarına ortam hazırlamak,
3. Disiplinler arası çalışmaları ele almak,
Kongre dilleri Türkçe, İngilizce ve Japonca olarak belirlenmiştir.  Bildiri özeti son gönderim tarihi 01 Aralık 2018’dir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiriler kabul edilmeyecektir. 

Sunumu gerçekleştirilen bildirilerin özetleri kongre özet e-kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca yazım kurallarına uygun şekilde yazılmış olan bildiri tam metinlerinin 03 Mart 2019 tarihine kadar kongre sekreteryasına gönderilmesi durumunda, bildiri tam metinleri  ISBN’li kongre e-kitabında yayımlanacaktır.         
 
Bilgi için: usbik2019@gmail.com