Kongre Tarihi :5-6 Kasım 2020
Kongre Yeri :CVK Park Bosphorus Hotel , İstanbul

Davet Metni

6. İstanbul Güvenlik Konferansı (2020) oturumlarında konuşmacı olmak için gerekli belgeninizgisavas@tasam.org veya ahmetyildiz@tasam.org adresine aşağıda tarif edildiği şekildeoluşturularak MS Word dosyası formatında iletilmesi gerekmektedir:

- Tebliğ başlığı- 300 kelimelik özet, 5 anahtar kelime
- Kurumsal bağınız ve özgeçmiş
- Telefon numaranız (özgeçmişte yazılı değilse)

Önemli Tarihler/

Özet son gönderim tarihi
: 13 Eylül 2020
Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi : 30 Eylül 2020
Gözden geçirilmiş tam metin gönderimi : 30 Kasım 2020
Konferans tarihi : 05-06 Kasım 2020

-Özet/makale kabul süreci hakem kurulumuzun gizli değerlendirme (blind review) yöntemikullanılması sonucunda gerçekleşmektedir. 
-Özetle uyumlu, bilimsel yeterliliği kabul edilen tüm tam metinler derleme kitaptayayımlanacaktır. -Özet gönderimi ve kabul edilen bildirilerin sunumu için ücret talep edilmemektedir.
-Ulaşım, konaklama ve yerel masraflar katılımcılara aittir.


Etkinlik Afişi

6. İstanbul Güvenlik Konferansı 2020 afişi