Kongre Tarihi :18-20 Kasım 2020
Kongre Yeri :Online Sempozyum, İstanbul

Davet Metni

Değerli Bilim İnsanları,


18-20 Kasım 2020 tarihleri arasında dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz “Dijitalleşen Dünyanın Yeni Dinamikleri ve Mesleki Uyum Süreci” ana temalı ve Meslek Yüksekokullarındaki tüm alanlara ilişkin (sosyal bilimler, teknik bilimler, sağlık hizmetleri ve diğer alanlar) çalışmaları konu alan 9. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumunda (UMYOS-2020) sizleri aramızda görmekten büyük onur duyacağız.

Bu sempozyum ile amacımız, dijital dönüşümün mesleklere etkisini baz alarak kuruluş amacı ara eleman yetiştirmek olan Meslek Yüksekokullarının bu süreçte dönüşümüne rehberlik etmek ve uyum sürecini tartışmak amacıyla tüm paydaşlarımızı bir araya getirerek;

-  Katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamak,

- Yeni nesil öğrencilere dijital dönüşümü yaşatarak öğrenimi tamamen öğrenci merkezli hale dönüştürecek uygulamaları hayata geçirmek,

-  Uluslararası bilimsel bir platformda toplanarak bilgi alışverişinde bulunmak,

-  Ortak sorunlarımıza akılcı çözüm yolları aramak,

-  Mevcut bağlarımızın daha da güçlenmesini sağlamak,

-  Yeni proje ortaklıkları için fırsat yaratmak ve 

-  Eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik alınabilecek öneriler geliştirmek ve kamuoyu ile paylaşmaktır.

Bu kapsamda, mesleki ve teknik eğitim alanlarındaki araştırmalara ek olarak disiplinlerarası çalışmalarda ve yenilikçi teknolojilerde güncel konuları tartışmak için çok disiplinli bir platform oluşturulması amaçlanmıştır. 9.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumunda (UMYOS-2020) öğrenme ve sosyal program boyutlarında elimizden geldiğince, sizlerin de katkıları ile zengin ve özendirici olmayı hedeflemekteyiz.

Sempozyumda sözlü sunumun yanı sıra poster bildiri sunumlarına da yer verilecektir. Kabul edilen bildiriler elektronik ortamda ISBN’li sempozyum bildiri kitabında katılımcıların tercihine göre özet veya tam metin olarak yayınlanacaktır. Sempozyumda sunulan çalışmalar katılımcının tercihine göre anlaşmalı dergilere yönlendirilecektir.

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olup bir katılımcı en fazla 2 (iki) bildiri sunabilir.

Sempozyumun ana teması ile ilgilenen, Türkiye’nin yükselen değeri olduğuna inandığımız mesleki eğitime gönül veren akademisyenleri, araştırmacıları bildiri ve katılımları ile aramızda görmekten kıvanç duyacağız.

En kısa zamanda görüşmek dileğiyle yapacağınız katkı ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Hülya AŞKIN BALCI
9.  Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Başkanı