Kongre Tarihi :27-28 Aralık 2018
Kongre Yeri :İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Davet Metni

Kuzey Afrika, tüm değişimlere rağmen bugüne kadar daha zayıf ve parçalanmış toplumlardan, kültürel, siyasi ve toplumsal elitleri birleştirerek kalkınmış toplumlara dönüşecek projeler geliştirememiş, kalkınma, toplumun ihtiyaçları ve meydan okumalarını dengeleyecek düzeyde gerçekleşmemektedir. Bu çerçevede ortaya farklı sorular ortaya çıkmaktadır: Kuzey Afrika toplumlarında yaşanan kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümlerin etkileri nasıldır?


Etkinlik Afişi

Kuzey Afrika’da Toplum ve Siyaset: Dönüşümler ve Meydan Okumalar-1 afişi