Kongre Tarihi :21-22 Aralık 2018
Kongre Yeri :Hampton by Hilton Istanbul Kayasehir, İstanbul YOL TARİFİ

Davet Metni

Değerli Spor Bilimciler;

15-16 Mart 2018 yılında ilkini gerçekleştireceğimiz “DÜNYA VE TÜRKİYE GENÇLİĞİ SPORUN GELECEĞİNİ SAĞLIKLI YARINLARA TAŞIYOR SEMPOZYUMU” İstanbul-Kayaşehir HAMPTON BY HILTON’ da gerçekleştirilecektir. Sempozyumun Türkiye ve Dünya’da alanında uzman farklı spor disiplinlerinden gelen birçok katılımcı ile birlikte Dünya’da ve Türkiye’de sporun geleceğine yönelik olarak en son bilimsel değişim ve gelişmelerin paylaşılacağı ve yarınlara ışık tutacağı bir platform oluşturacağı düşüncesindeyiz.

Sunumlar, kongre salonlarında İngilizce ve Türkçe olmak üzere konuşmacının tercih edeceği dilde yapılacaktır. Kongrede sunulacak tüm araştırmaların özet metinleri Kongre Bildirileri Kitabında; ayrıca seçilmiş bazı bildiriler ise SSTB ve OTSHD dergilerimizde hakem değerlendirmesi sonrasında yayımlanacaktır. Dergilerimizin hepsi en az 3 yıllık uluslararası dergi statüsünde bulunmaktadır. Ayrıca kongremize gönderilen bildirilerden, hakem kurulu değerlendirmesi sonucunda farklı konu başlığı altında başarılı görülen toplam 3 bildiri sahibi bilim insanımıza “Bildiri Teşvik Ödülü” vermeyi planlamaktayız.

Kongremizde Spor Bilimlerindeki ana konuların yanı sıra “Sporun geleceği” olarak da özel konu başlığına yer verilecek olan, spor bilimleri alanında karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda önemli katkılar sağlanacağını düşündüğümüz İstanbul’da gerçekleşecek olan Dünya Ve Türkiye Gençliği Sporun Geleceğini Sağlıklı Yarınlara TaşıyorSempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

Sempozyumda buluşmak üzere,
Sevgi ve Saygılarımla...
 
Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Sempozyum Başkanı
Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY – Doç. Dr. Çetin YAMAN – Doç. Dr. Gülten HERGÜNER
Sempozyum Eş Başkanları


Etkinlik Afişi

DÜNYA VE TÜRKİYE GENÇLİĞİ SPORUN GELECEĞİNİ SAĞLIKLI YARINLARA TAŞIYOR SEMPOZYUMU afişi