Kongre Tarihi :22-25 Ekim 2019
Kongre Yeri :Harran Üniversitesi - Şanlıurfa, Şanlıurfa

Davet Metni

Daha önce düzenlenen GAP Tarım Kongrelerinde bölgedeki mevcuttarımsal üretim potansiyeli, bitkisel üretim desenleri, sulama, gübreleme, bitkikoruma, hayvansal üretim ve diğer konularda  değişik sunumlar yapılmış ve bölge tarımına katkıda bulunulmuştur. “IGAC-2019- 1. Uluslararası Göbeklitepe Tarım Kongresi”nde ise bölgemizdeki tarım arazilerininetkin kullanımı, sürdürülebilir  tarım sistemleriiçerisinde oluşan yeni tarımsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla, konu ile ilgili  üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplumörgütleri, üreticiler ve diğer kurum ve kuruluşların     bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlaEkim 2019’da Şanlıurfa’da görüşmek dileğiyle.

Prof. Dr. Turan BİNİCİ

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı


Etkinlik Afişi

IGAC2019 - 1. Uluslararası Göbeklitepe Tarım Kongresi afişi