Kongre Tarihi :14-17 Mart 2019
Kongre Yeri :Colossae Termal Hotel, Denizli YOL TARİFİ

Davet Metni


Değerli Meslektaşlarımız,
Ülkemizin Otoloji ve Odyoloji alanında çalışan bilim insanlarının ortak bir platformda bir araya geldiği tek toplantı olan, Türk Otoloji ve Nörootoloji Derneği tarafından düzenlenen 10. Koklear İmplantasyon Otoloji - Nörootoloji Odyoloji Kongresi (10.KİONO) 14-17 Mart 2019 tarihlerinde arkeoloji ve jeoloji bilimlerinin açık hava müzesi, UNESCO dünya mirası listesinde olan Pamukkale ‘de yapılacaktır.
Bu toplantıda amacımız teorik bilime/klinik uygulamaya aktif katkısı olan tecrübeli bilim insanları ile alanda çalışan karşılaştıkları sorunlara çözüm arayan, kendisini geliştirmek isteyen meslektaşlarımızı ve kariyerinin ilk basamaklarında olan gençleri biraraya getirmektir.
Yeni gelişmelerin tartışılması ve tecrübelerin paylaşılabilmesi için konferans, panel, yuvarlak masa tartışması, mini kurs, sözlü, poster ve video bildiri formatında oturumlar planlanmıştır. Bilim kurulumuz ülkemizde Otoloji ve Odyoloji alanlarının gelişmesi için emek vermiş, teorik bilime ve uygulamaya güçlü katkıda bulunmuş kişiler arasından konuşmacıları belirleme çalışmalarına devam etmektedir. Genç araştırmacılara yaptıkları çalışmaları tecrübeli kişilerle tartışma fırsatı verilecektir. Toplantı programı, konuşma ve bildiri özetleri online olarak yayınlanacak ve devamlı internette ulaşılabilir olacaktır.
10. Koklear İmplantasyon Otoloji - Nörootoloji Odyoloji Kongresi (10.KİONO) sizlerin de katılımı ile bilimsel ve sosyal bir şölene dönüşecektir.
2019 yılının ilkbaharında Pamukkale’de görüşmek dileğiyle.


Prof. Dr. Günay Kırkım
Odyoloji Başkanı

Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç
Kongre Başkanı


Etkinlik Afişi

10. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi afişi