Kongre Tarihi :19-23 Nisan 2019
Kongre Yeri :Limak Cyprus Deluxe Hotel & Resort , Yeni delhi YOL TARİFİ

Davet Metni

Değerli Meslektaşlarımız, 

Cerrahi bilimlerde yeni bir çığır açmış olan minimal invaziv cerrahinin dünyada hızla yaygınlaşarak kabul görmesinin üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçti. Yeni görüntüleme ve hemostaz teknojilerinin yanısıra robotik ve endolüminal yaklaşımlar artık güncel pratik uygulamalarımıza yön vermektedir. Bu süreci başlangıcından itibaren yakından takip eden, ülkemizin köklü cerrahi derneklerinden biri olan Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)’nin, 14. Ulusal Kongresi’ni burada sizlere bildirmekten mutluluk duyuyoruz. 

Günümüzde cerrahi pratikte en hızlı ve yaygın değişim, minimal invaziv cerrahi konusunda olmaktadır. Ülkemizde cerrahların çoğu yeni minimal invaziv cerrahi teknikleri öğrenmek ve uygulamak için büyük bir motivasyon içindedir. Bu gerçeklerin bilincinde olarak sizlere kapsamlı bir kongre programı sunmak istedik. İnanıyoruz ki bu kongre, ülkemizden ve dünyadan deneyimli konuşmacıların ve siz değerli katılımcıların katkıları ile, kazanılan tecrübelerin ve teknolojideki gelişmelerin laparoskopik cerrahi uygulamalarına nasıl yansıdığına ve daha iyi sonuçlara nasıl ulaşacağımıza ışık tutacaktır. 

Artan laparoskopik ve endoskopik işlemler ile birlikte bu uygulamalara özgü komplikasyonlar da günümüzde artış göstermektedir. Laparoskopik, torakoskopik, robotik ve endoskopik uygulamalara ait komplikasyonlardan korunma ve bu komplikasyonların yönetimi ayrı bir önem arz etmektedir. Kongremizdekomplikasyonlar konusunun özellikle irdelenmesinin ülkemiz cerrahlarına faydalı olacağını düşünerek, kongremizin temasını “Minimal İnvaziv Cerrahide Komplikasyonlar” olarak belirledik. 

19-23 Nisan 2019 tarihlerinde Kıbrıs’ta yapılacak olan 14.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, ülkemizde konu ile ilgili tüm meslektaşlarımızın tecrübelerini paylaşıp kendilerini geliştirebilecekleri bir platform olacaktır. Meslektaşlarımızı, asistanlarımızı ve hemşirelerimizi Kongre’mize davet eder, Kongre düzenleme kurulu adına sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Dr. Levent Avtan
Kongre BaşkanıDr. Cüneyt Kayaalp
Kongre Sekreteri


Etkinlik Afişi

14. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi - elcd2019 afişi