Kongre Tarihi :9-13 Nisan 2019
Kongre Yeri :Regnum Carya Kongre Merkezi, Antalya YOL TARİFİ

Davet MetniDeğerli Meslektaşlarım, 

Sizleri XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi ve X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi’ne yönetim kurulu adına davet etmekten büyük bir gurur duyuyorum.

Kongremizi 9-13 Nisan 2019 tarihleri arasında, Regnum Carya Kongre Merkezi, Antalya'da gerçekleştireceğiz. Yönetim Kurulu; Sayın Dr. Uğur Sungurtekin’i kongre başkanı ve Dr. Ersin Öztürk’ü kongre sekreteri olarak görevlendirmiştir. Sizlerin de desteğiyle ufuk açıcı bir kongre yaparak ülkemizde kolorektal cerrahiyi daha ileriye taşıyacaklarından eminiz... 

Temel ve ileri kolorektal cerrahi konularının irdelendiği ‘hasta odaklı’ tartışmalı toplantılarda önce sorun ortaya konulacak, araştırma verisinde son durum aktarılacak, doğru kararı almanın önemi vurgulanacak ve konuşmacı tecrübesiyle hangi yöntemi uygulamayı seçtiğini belirtecektir. 

Takdirlerinizden 2017 kongresinin beğenildiğini ve verimli geçtiğini anladık. İnanın bu, yönetim kuruluna büyük bir güç ve sorumluluk vermektedir. Aynı heyecanla görevimize sarılarak “daha iyisini ve gelişmişini nasıl yaparız”ı çalışmaya başladık. Kolorektal cerrahiye merak duyan ve derneğimizi hep destekleyen sizlerin katılımıyla bu kongremizin de çok başarılı geçeceğine inanıyorum.

Japonlar herkesin bir ikigai*’si olduğuna inanır. Bazı insanlar kendi ikigailerini bulmuşken diğerleri hala arıyorlardır. Halbuki sabırlı bir arayış ve cesaret yeter! Sanırım bizler de ikigaimizi kolorektal cerrahide bulduk ve bu akışımızın gücü TKRCD’de birleşti. 

Çok değerli meslektaşlarım; hiç acele etmeden çalışmalarınızı tamamlayın ve kongremizde sunun… Bu, kolorektal cerrahi bilimine bağlılığınızı hayata nakşeder. 

Hepinize kongremizde buluşuncaya kadar sağlıklı ve mutlu günler diliyor ve saygılarımı sunuyorum. 

Prof. Dr. Selman Sökmen
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı


Değerli Meslektaşlarım, 

Sizleri TKRCD Derneği adına 2019 yılında düzenlenecek XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. XVII. Kongremiz 9-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Regnum Carya Kongre Merkezi, Belek, Antalya'da gerçekleştirilecektir. Geçen kongreyi en uygun mekânda, sizlerin yoğun desteği ve son derece verimli bir tablo ile yapmış olmamız dolayısı ile yönetim kurulu olarak yer konusunda değişikliğe gitmemeyi tercih ettik.

Kolorektal cerrahi sanatını öğrenme yolunun sadece hasta üzerinde ameliyat yapmaktan değil, aynı zamanda okuyup alanıyla ilgili bilgilerini güncellemekten geçtiğine inanmış bir neslin temsilcisi olarak, şimdiki görevimizin gelecekte alanında güçlü kolorektal cerrahi hekimlerini yetiştirmek olduğunun bilincindeyiz. Teknik becerilerin genç cerrahlar arasında transferi ise gelecekte ülkemizin güvenilir cerrahlarını üretmek için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle kongremizin ana hedefinin genç nesil meslektaşlarımıza destek olmak olduğunu vurgulamak isterim.

Bu etkinliği organize ederken, hem klinik bilgimizi, hem de bilimsel zekâmızı zorlayan kapsamlı bir programı bir araya getirmeyi umuyoruz. Bu düşüncemiz güncel bilgiler, güncel teknolojiler, günümüz hastalıklarının tedavisinde halen uzlaşı olmayan konular, kolorektal cerrahideki yenilikler ve mevcut bilgimizi zenginleştirecek “uygulamalı” atölye çalışmalarının bir araya gelmesi ile gerçekleşecektir. Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda konularında tanınan deneyimli meslektaşlarımız; kapsamlı ve uygulamalı atölye çalışmaları, interaktif dersler, panel tartışmaları ve sempozyumlarda görev almak için bizlerle beraber olacaktır. Bu kongrede Kolon ve Rektum cerrahisi alanının dışında multidisipliner çalışmalarımızda her zaman işbirliği yaptığımız Radyoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Hepatopankreatikobilier Cerrahi, Çocuk Cerrahisi uzmanlık dallarından değerli meslektaşlarımız da güncel perspektiflerini bizlere birinci elden sunacaklardır. Ayrıca kongremize yoğun ilgi gösteren endüstri desteğiyle Kolon ve Rektum Cerrahisi ile ilgili günümüz teknolojik gelişmelerini sizlere sergileyeceğiz. 

Sizleri 9-13 Nisan 2019'da Regnum Carya Kongre Merkezi, Belek, Antalya'da görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.

En içten saygılarımla 

Prof. Dr. Uğur SUNGURTEKİN
XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Başkanı


Değerli Meslektaşlarım,

X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 9-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya Regnum Carya Kongre Merkezi'nde, XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir.
Hemşirelik mesleği, uzmanlaşma ve bakımda yaratılan fark ile varoluşunu güçlendirmektedir. Özel dallar; hemşirelikte derinlemesine bilgi ve beceri gelişiminde ve bakımın kalitesinin arttırılmasında anahtar rol oynamaktadır. Bu bağlamda Kolorektal Cerrahi Hemşireliği, mesleğimize güç katacak oldukça kapsamlı bir özel daldır. 

Kolorektal Cerrahi Hemşireliği, ülkemizde oldukça genç bir alan olmasına rağmen ulusal ve uluslararası platformlarda önemli çalışmalara imza atmıştır. Onuncusunu düzenleyeceğimiz kongre programımızda; fistül yönetimi, inkontinans yönetimi, kolorektal cerrahi hemşireliğinde araştırma ve yayın süreci başlıklı kurslar, kolorektal cerrahi hemşireliği ve stoma ve yara bakım hemşireliğine yönelik paneller, konferanslar, interaktif olgu sunumları ve bildiri oturumları yer alacaktır. Güncel ve yenilikçi yaklaşımları içeren programımızla; alanında uzman ulusal ve uluslararası konuşmacılarla oldukça enerjik, akademik ve sosyal etkileşim içinde olma fırsatı bulacağınıza inanıyoruz. 

Kolorektal Cerrahi Hemşireliği'ne emek veren ve emek vermek isteyen tüm meslektaşlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyarız. X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi'nde bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak, birlikte güçlenmek üzere hepinize şimdiden hoş geldiniz diyoruz...
En içten sevgi ve saygılarımızla…

Doç. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA 
X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi Başkanı
 


Etkinlik Afişi

17. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi afişi