Kongre Tarihi :14-16 Aralık 2018
Kongre Yeri :Xanadu Otel, Antalya YOL TARİFİ

Davet Metni

Değerli Meslektaşım;

Bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı’nda ürogenital kanserlere farklı disiplinlerin yaklaşımını ve birlikte başarıyı nasıl yakalayabileceğimizi tartışacağız.

Ürogenital kanserlerin tanı ve tedavisinde son yıllarda büyük gelişmeler yaşanmış olup daha iyi sonuçlar elde edilmesi için neler yapılması gerektiği önem taşımaktadır. İlk toplantımızı yaptığımız 2008 yılında Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji ve Üroloji disiplinlerinin konularını ağırlıklı olarak tartışırken bu yılki toplantımız ek olarak Patoloji, Genetik, Radyodiagnostik ve Nükleer Tıp’daki gelişmelerin ve multidisipliner yaklaşımların tartışıldığı bir toplantı olacaktır.

Bu toplantıda ürogenital kanserlerin tanı ve tedavisinde hizmet veren hekimlerimizle birlikte daha iyiyi nasıl bulabiliriz tartışmalarının yapılacağını umuyor, sizleri 14-16 Aralık 2018’da Antalya’da yapılacak olan 6. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı’na davet etmekten onur duyuyorum.

Hep birlikte adım adım başarıya…..

Saygı ve Sevgilerimle,

Dr. Mahmut Gümüş
Düzenleme Kurulu Adına