Kongre Tarihi :15-17 Şubat 2019
Kongre Yeri :Conrad İstanbul Bosphorus, İstanbul YOL TARİFİ

Davet Metni

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Nöroradyoloji Derneği'mizin 28. Yıl Yıllık Toplantısı, "Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi" olarak 15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul'da Conrad Otel'de yapılacaktır. Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu yıllık toplantımız 2019 da birçok ilki getirecektir.
Dernek tüzüğümüzde yapmış olduğumuz değişikliğe istinaden yıllık toplantılarımıza bundan sonra nöroradyolog meslektaşlarımızın bir kez olmak üzere başkanlık yapmasına karar vermiştik. 28. Yıl Yıllık Toplantımız Başkanlığını Prof. Dr. Nail Bulakbaşı yapacak olup Yıllık Toplantı Sekreterliğine Prof. Dr. Özlem Alkan seçilmiştir.
28. Yıl Yıllık Toplantımız ilk kez Uluslararası Katılımlı formata dönüştürülmüştür. Bu sayede, yapılan konuşmalar ve sunulan tebliğler uluslararası kongre-yıllık toplantılarda yapılmış olanlar ile aynı kategoride kabul edilecektir.
Ayrıca, ilk kez, kabul edilen ve sunulan tebliğlerin İngilizce versiyonları, derneğimizin de resmi yayın organı olan ve SCI de indekslenen "Neuroradiology" dergisinde yayınlanacak ve bu sayede yapılmış olan tebliğler, uluslararası ve abstraktı SCI de indekslenen dergilerde basılmış tebliğ kategorisinde olacaktır.
Yine ilk kez, komşu ülkelerin nöroradyologlarıyla buluşma oturumu düzenleyerek komşu ülkelerin nöroradyologlarıyla işbirliğine gitmeyi amaçladık. Bu sayede, yıllık toplantımızın ileride tamamen uluslararası bir nitelik almasını ve saygın uluslararası toplantılar arasına yerleşmesini sağlamaya çalışacağız. İlk kez Sırbistan Nöroradyoloji Derneği ile buluşacağız. Bundan sonraki yıllarda da komşu ülke derneklerini ve nöroradyologlarını davet etmeye devam edeceğiz. Bu arada, tüm komşu ülkelerin ilgili derneklerine de 28. Yıl Yıllık Toplantımız programını göndererek ve onlara farklı kategorilerde imkanlar tanıyarak Yıllık Toplantımıza yoğun uluslararası katılımın olmasına çaba göstereceğiz.
Başarılı bir Yıllık Toplantı gerçekleştirebilmemiz için sizlerin değerli katkılarınızı bekler, işlerinizde başarılar diler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. E. Turgut Tali
TNRD Başkanı


Etkinlik Afişi

Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı (Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi) afişi