Kongre Tarihi :28-29 Şubat 2020
Kongre Yeri :Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu, İzmir YOL TARİFİ

Davet Metni

Değerli Bilim İnsanları ve Sektör Temsilcileri,
 
 
 
Geleneksel Deniz Turizmi Sempozyumu’nun beşincisi,  28-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleşecektir.
 
5. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu’nun geleneksel olarak amacı; her geçen gün önemi artan ve çeşitli araştırmalara konu olan deniz turizminin, geçmişini, bugününü ve geleceğini mercek altına almak, artıları ve eksileri ile tartışarak mevcut ya da olası sorunların çözümüne dair alternatif önerileri hep birlikte değerlendirebilmek ve mevcut fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını yine hep birlikte aramaktır.
 
Bu doğrultuda, son yıllarda önemi artmış olan, büyük veri, öğrenen robotlar ve otomasyon sistemleri, nesnelerin interneti, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik gibi sistemlerin deniz turizminde makro (küresel) ve mikro (ulusal) anlamda gözlemlenen gelişmeleri ve dijital dönüşüm çerçevesinde hayata geçirilmiş olan uygulamaların incelenmesi ve bunların Türkiye üzerindeki etkilerinin tartışılması gerekli görülmüştür. Bu çerçevede 2020 yılında gerçekleşecek olan sempozyum “Dijital Dönüşüm” teması üzerine kurulmuştur.
 
Ayrıca, Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen ve sempozyumda sunulması kabul edilen bildiriler, yazarların izni ile sempozyum internet sayfasında yayınlanacak ve Bilim Kurulu’nca yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen bildiriler “Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi’nin 5. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu özel sayısında” yer alacaktır.
 
Bu amaç ile hareket ettiğimiz Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu artık bir gelenek haline gelmiştir. Bu bağlamda iki yılda bir sektörün önde gelen söz sahipleri ile araştırmalarını deniz turizmi ekseninde gerçekleştiren akademisyenler ile buluşmaktayız. Ev sahipliğini büyük bir onurla yaptığımız 5. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu’nun sizlerin katılımı ile değer kazanacağı şüphesiz olduğundan 28-29 Şubat 2020 tarihleri arasında yeniden birlikte olmayı arzu ediyoruz.
 
 
 
Bilim Kurulu Eşbaşkanları
 
Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ
Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
Prof. Dr. Metin KOZAK


Etkinlik Afişi

5. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu afişi