Kongre Tarihi :05 Aralık 2019 - 07 Aralık 2019
Kongre Yeri :Troya Kültür Merkezi, Çanakkale YOL TARİFİ

Davet Metni

Değerli Katılımcılar,
III. Uluslararası Farkındalık Kongresi,  05-07 Aralık  2019 tarihleri arasında Çanakkale / Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Konferansımızın teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sanatçıları, öğretmenleri ve öğrencileri bildiri sunmaya davet ediyoruz
Konferansın temel amacı, FARKINDALIK kavramı çerçevesinde bir akademik platform oluşturmaktır. Konferansımız sağlık bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, fen bilimleri ve güzel sanatlar gibi bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir.
Konferansın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiri değerlendirme süreci hakemlerin onayına müteakip olacaktır. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, uygun görülen bildiriler uluslararası endeksli Rating Academy Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanacaktır.
Organizasyon komitemiz adına sizleri, Çanakkale’de gerçekleşecek olan bu Kongremize davet etmekten onur duyuyorum.
Saygılarımla,
Doç. Dr. Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ
Kongre Başkanı, 2019


Etkinlik Afişi

III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI afişi